P. – Sv. no 10:00 līdz 21:00
Tālr. (+371) 24-205-205 Nikolajs

Vispārīgie jautājumi

Jahtas bortā ir jāatrodas sporta vai brīvos apavos ar gaišām zolēm vai basām kājām; (tā kā citi apavi atstāj melnas svītras uz jahtas baltā plastikāta, kā arī atpūtnieka uz borta drošības nolūkos)
 
Tika aizliegts kāpt jahtā apavos ar naglas papēdi vai ar augstiem papēžiem. Jahtas drošības un saglabātības nolūkos.
 
Uz jahtu tiek aizliegts atnest un lietot pastaigas laikā sekojošos produktus:

→ sarkano vīnu;
→ vīnogas sulu un citas sulas no tumšām ogām;
→ tumšās ogas: upenes, mellenes, kazenes u. tml.;
→ eļļas un taukainos produktus: žāvēto vistu u. tml.;
(viena no iepriekšminētā iekļūšanas gadījumā, nav iespējams nomazgāt jahtas balto plastikātu)
 
Ja ņemat uz bortu pārtikas produktus, neaizmirsiet parūpēties par vienreizējiem traukiem – papīra vai plastmasas;
 
Uz jahtas ir aizliegts izmantot traukus no stikla un citiem plīstošiem materiāliem. Klienta drošības nolūkos;
 
Smēķēt uz jahtas var tikai pēc kapteiņa atļaujas;
 
Pastaigai ar jahtu apģērbieties atbilstoši laika apstākļiem, kā arī paņemiet siltu apģērbu, tā kā uz ūdens vienmēr ir vēsāk, nekā uz sauszemes.
Pastaigas ar jahtu mērķis – labi un droši pavadīt laiku uz ūdens;
OBLIGĀTĀ KĀRTĪBĀ IR JĀBŪT IEPRIEKŠ NORUNĀTAS AR KAPTEINI VISAS DARBĪBAS UZ JAHTAS, SĀKOT NO SMĒĶĒŠANAS LĪDZ IEGREMDĒŠANAI ŪDENĪ.
 
Klientam ir pienākums savlaicīgi informēt, ja uz borta būs pirmsskolas vecuma bērni. Tajā nolūkā, lai sagatavotu atbilstošā izmēra glābšanas vestes.
Priekšapmaksas apmērs (DROŠĪBAS NAUDA), kuru Klientam ir jāiemaksā jahtas rezervēšanas procesā, ir atkarīgs no jahtas klases un pastaigas ilguma. Parasti tas ir 20% no summas. Atlikums tiek apmaksāts uz vietas pastaigas dienā.
Jahtas rezervēšana tiek uzskatīta par pabeigtu brīdī, kad priekšapmaksa (drošības nauda) ienāca Organizētāja bankas kontā.

Jahtas pieteikumiem pastaigai bez priekšapmaksas (drošības naudas) ir informatīvais raksturs un negarantē pastaigu jums vajadzīgā laikā.

Priekšapmaksa netiek atgriezta, ja pastaiga nenotika Klienta vainas dēļ.
Priekšapmaksa tiek atgriezta pilnīgā apjomā, ja pastaiga nenotika Organizētāju vainas dēļ.
Ja klients maina, pārceļ pastaigas laiku, tad viņš apmaksā Organizētājam 50% no priekšapmaksas summas, bet ne mazāk kā 50 eiro.

Lietus vai neprognozētais laiks, nav pastaigas atcelšanas vai drošības naudas atgriešanas cēlonis.
Mainot pastaigas ar jahtu laiku mazāk, nekā 10 dienas līdz pieteiktam ceļojumam, Klients zaudē 100% samaksātās priekšapmaksas summas. Pastaigas ar jahtu laiks netiek pārcelts pēc tam, kad Klients apmaksā priekšapmaksas starpību, līdz nepieciešamai summai.
Ja Klients aizkavē pastaigas ar Jahtu sākumu vairāk par 15 minūtēm, tad aizkavējuma laiks tiek ieskaitīts kopējā pastaigas ar jahtu laikā un netiek kompensēts, un atgriešanās uz piestātni notiek atbilstoši iepriekš rezervētam laikam;
 
Gadījumā, ja klients vēlas samazināt iepriekš uzstādīto pastaigas ar Jahtu ilgumu, tad, pēc iespējas, tiks samazināts, taču klients apmaksā iepriekš norunāto cenu pilnīgā apjomā;
 
Klients saprot un pieņem, ka faktiskais pastaigas ar Jahtu ilgums ir atkarīgs no laika apstākļiem ceļojuma laikā – vēja spēka un virziena, redzamības, viļņa augstuma un citiem faktoriem, kas ietekmē jahtas kustības ātrumu un kursu. Organizētājs neatbild par gadījumiem, kad pastaiga ar Jahtu ieilgst pēc neatkarīgiem no Organizētāja apstākļiem.
 • Apmākusies vai mākoņains laiks nav pastaigas ar jahtu atcelšanas / pārcelšanas un priekšapmaksas atgriešanas cēlonis;
   
 • Kapteinim ir tiesības izmainīt sākotnēji ieplānoto maršrutu, vadoties pēc esošiem laika apstākļiem (vēja spēka un virziena, viļņa augstuma) pastaigas ar Jahtu laikā;
   
 • Stiprā vēja (vairāk par 20 m/s) gadījumā, dienā, kad tika ieplānota pastaiga ar Jahtu, Kapteinim ir tiesības pārcelt ceļojumu uz citu pieejamo laiku, vienojoties par to ar Klientu, drošības nolūkos.
   
 • Ja pastaigas ar Jahtu laikā sākas lietus, tad pastaiga netiek atcelta, jo jahtā ir kajīte, kurā var paslēpties no lietus.
   
 • Jebkuras laika izmaiņas pastaigas ar Jahtu laikā neietekmē Jahtas nomas iepriekš norunāto vērtību;
   
 • Lietus un/vai lietus prognozēšana pirms pastaigas ar Jahtu netiek uzskatīta par ceļojuma atcelšanas vai pārcelšanas cēloni.
 • Jahtas Kapteinim ir tiesības pārtraukt vai nesākt pastaigu ar jahtu gadījumā, ja kāds no viesiem atrodas apreibinošo vielu iedarbībā, un šis stāvoklis var draudēt paša viesa vai citu cilvēku drošībai ceļojuma laikā;
   
 • Smēķēšana uz jahtas ir iespējama pēc saskaņošanas ar Kapteini;
   
 • Pastaigas ar Jahtu laikā var zvejot, ievērojot atbilstošo normatīvo aktu prasības;
   
 • Ņemot vērā Jahtas iegrimi, ja Klients vēlas nokāpt krastā piestāšanai neparedzētā vietā, tad, iespējams, nāksies lēkt ūdenī;
   
 • Var nokāpt no Jahtas uz piestātni vai lēkt no borta ūdenī un peldēties tikai pēc Kapteiņa atļaujas;
   
 • Visas cenas mājas lapā (dāvanu kartēs, izdrukās, bukletos un reklāmā) ir norādītas bez PVN.
   
 • Konkrētai jahtai, kuterim vai katamarānam var būt individuālie jūras pastaigas rezervēšanas, izmantošanas vai pārcelšanas noteikumi, kas atšķiras no iepriekšminētiem noteikumiem. Gadījumā, ja kāds noteikumu punkts runā pretī noteikumiem uz jahtas, tad par pamatnoteikumiem ir individuālie noteikumi konkrētā ūdens transportlīdzeklī.
→ Papildus informācija pa tālruni +371 26801495  (10:00-20:00 , Nikolajs, nikolay@jahta24.lv )